ZANDVOORT - Eind maart zijn er 3 informatieavonden waar u kunt meedenken en praten over de toekomst van de afvalinzameling in de gemeente Zandvoort.

Er worden aparte avonden georganiseerd voor bewoners van het centrumgebied, de laagbouw (met eigen rolemmers) en de hoogbouw (met verzamelcontainers).

Aanleiding

Gemiddeld heeft een inwoner van Zandvoort jaarlijks 270 kilo restafval. Uit analyses blijkt dat dit restafval voor meer dan 70% uit herbruikbare stromen bestaat. De rijksoverheid wil dat deze hoeveelheid in 2020 flink is verminderd naar 100 kilo per inwoner per jaar.

Om de landelijke doelstellingen te halen wordt onderzocht hoe de gescheiden inzameling van het huishoudelijk afval in Zandvoort beter kan. De eerste stap was een onderzoek in februari jl. onder een deel van de inwoners van Zandvoort. De tweede stap zijn de 3 informatieavonden. Tijdens deze avonden krijgt u meer te horen over de afvaldoelstellingen en wordt de uitkomst van het bewonersonderzoek gepresenteerd. En natuurlijk willen we graag samen met u het nieuwe beleid vormgeven. Uw inbreng is dan ook van groot belang.

Wilt u meer achtergrondinformatie over de conceptnota Duurzaam afvalbeheerplan gemeente Zandvoort 2018 - 2025, de milieudoelstellingen of de inzameling van afval? Kijk dan op www.zandvoort.nl/afvalonderzoek.

Informatieavonden

Hoogbouw donderdag 22 maart, Pluspunt Zandvoort, Flemingstraat 55
Laagbouw maandag 26 maart, raadzaal gemeentehuis Zandvoort
Centrumgebied dinsdag 27 maart, raadzaal gemeentehuis Zandvoort

De avonden beginnen om 19.30 uur (inloop 19.15 uur) en eindigen om 21.30 uur. Aanmelden is niet nodig.