ZANDVOORT - Vrijdag 19 juni is er een principe coalitieakkoord bereikt voor de gemeente Zandvoort. De fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, PvdA en GBZ hebben de afgelopen weken onder leiding van formateur Eric van der Burg gesprekken gevoerd over wat nodig is voor Zandvoort voor de resterende bestuursperiode 2018-2022.


Met dit principe akkoord is ook overeengekomen dat de partijen VVD, D66 en CDA een wethouder leveren. Hierdoor zal het college van burgemeester en wethouders naast de burgemeester weer uit 3 wethouders bestaan. Na het ontslag van de 3 wethouders half mei, zijn op 15 juni officieel alle portefeuilles bij burgemeester Moolenburgh komen te liggen. Tot het moment dat tenminste de helft van het aantal wethouders in functie is, treedt de burgemeester op in plaats van het college.

Momenteel wordt het principe akkoord verder uitgewerkt op details. Naar verwachting ligt er eind volgende week een definitief coalitieakkoord dat door de 5 fractievoorzitters kan worden ondertekend. Hierna worden de 3 wethouders zo snel mogelijk geïnstalleerd door de gemeenteraad en kan Zandvoort weer bestuurd worden door een voltallig college van burgemeester en wethouders. Het streven is dat dit tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 juni plaatsvindt.