ZANDVOORT - Op 13 november 2023 is unaniem de Zandvoortse Programmabegroting 2024-2028 door de gemeenteraad vastgesteld.


De begroting is een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de gemeente Zandvoort. Zo is duidelijk waar onze inkomsten vandaan komen en waar we die weer aan uitgeven. Deze begroting heeft een omvang van € 71, 4 miljoen.

Balans

Net als in andere gemeenten zijn de maatschappelijke opgaven voor de gemeente Zandvoort ingewikkeld. Daarbij krijgen we vanuit de Rijksoverheid ook meer taken, maar minder geld. Het is een uitdaging om ook dit met elkaar in balans te krijgen en vooral te houden.

Sterke sociale basis

We hebben extra aandacht voor inwoners die hun bestaanszekerheid verder onder druk zien staan, waarbij we inzetten op onze sterke sociale basis. Maar we hebben ook oog voor het versterken van onze positie als badplaats. We verbeteren de leefomgeving door te investeren in de openbare ruimte en het realiseren van meer woningen. En we blijven continu werken aan betere participatie en dienstverlening, waarbij we in gesprek zijn met onze inwoners, ondernemers en organisaties.

Lokale belastingen in 2024

De lokale belastingen zijn voor volgend jaar als volgt:

 • OZB gemiddelde woning € 400

 • Rioolheffing € 211

 • Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishouden ) € 300

De totale lasten voor 2024 zijn € 911. In 2023 zijn de totale lasten € 877.

Geplande investeringen

We hebben plannen om vanaf 2024 tot en met 2028 te investeren in:

 • Uitbreiding van de Oranje Nassauschool
 • Verbetering openbare ruimte, wegen en het riool (zoals Engelbertstraat, Nieuw-Noord)
 • Het Speelplaatsenbeleid
 • Renovatie van het gebouw De Krocht
 • Onderzoek naar het watersysteem Duintjesveld
 • Verbetering fietsparkeren bij NS station
 • Het opstarten van diverse woningbouwprojecten
 • Vervanging openbare verlichting door LED

De volledige begroting vindt u op de webpagina van de gemeenteraad