ZANDVOORT - Burgemeester Moolenburgh van Zandvoort heeft op de gemeentelijke website gereageerd op het onslag van drie wethouders afgelopen donderdag:

"Ik heb vandaag kennisgenomen van het ontslag, dat is ingediend door drie wethouders van het college van de gemeente Zandvoort. Uiteraard betreur ik de ontstane situatie, zeker gezien de moeilijke periode waarin we ons met elkaar bevinden. Het is belangrijk dat we de weg die we zijn ingeslagen om de coronacrisis door te komen, voortzetten.

Ik waardeer het dan ook des te meer dat alle drie de wethouders hebben aangegeven bereid te zijn om de werkzaamheden de komende tijd te blijven verrichten, totdat er voorzien is in hun opvolging.

De politieke partijen zijn nu aan zet om op te zoek te gaan naar een nieuw college. Een college dat zich wederom zal inspannen om te werken aan de toekomst van Zandvoort, samen met alle inwoners en ondernemers. Ik ben ervan overtuigd dat de politieke partijen de juiste gesprekken met elkaar voeren de komende tijd, zodat er op korte termijn voor iedereen meer duidelijkheid komt, voor de toekomst van Zandvoort."