ZANDVOORT - De gemeente heeft recent nader bodemonderzoek laten uitvoeren naar de mogelijke aanwezigheid van asbest op het schoolplein van de Oranje Nassauschool. Op onverhard terrein achter de school heeft een leerling twee stukjes asbesthoudend plaatmateriaal gevonden.

De conclusie uit het onderzoek, dat is uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf, is dat de er geen risico is voor spelende kinderen. Verdere maatregelen zijn dan ook niet nodig. Het advies is overgenomen door de Omgevingsdienst IJmond.

De hekken, die uit voorzorg geplaatst waren rondom het schoolplein, worden weer verwijderd.