ZANDVOORT - De gemeente Zandvoort heeft gisteren, 15 februari 2024, samen met de politie en de omgevingsdienst IJmond controles uitgevoerd in bedrijfspanden aan de Max Planckstraat en in garageboxen aan het Burgemeester Fennemaplein.


Ook zijn er twee woningen gecontroleerd. In totaal is er gisteren op 20 adressen gecontroleerd.

De gemeente Zandvoort hecht veel waarde aan een veilige woon- en leefomgeving voor alle inwoners, ondernemers en bezoekers van Zandvoort.

Met regelmatige controles wordt hier een positieve bijdrage aan geleverd.

Burgemeester David Moolenburgh: “De controles passen in de brede aanpak van de gemeente en veiligheidspartners om illegale activiteiten tegen te gaan. Daarnaast willen we ondernemers bewust maken van de gevaren van ondermijnende criminaliteit. Deze controle volgt op eerdere soortgelijke acties in het afgelopen jaar. Ook in de komende periode zullen, naast de reguliere controles, vaker van dit soort integrale controles plaatsvinden.”

Resultaten

Tijdens de controle is in twee bedrijfspanden geconstateerd dat deze onrechtmatige bewoond worden. Daarnaast zijn bij twee bedrijfspanden overtredingen op basis van de Alcoholwet geconstateerd.

In een garagebox zijn diverse tabakswaren aangetroffen. Deze worden door de douane verder onderzocht.

Meld uw vermoedens

Heeft u een vermoeden van criminele activiteiten?

Meld dit bij de politie via 0900-8844 of anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Ook kunt u vermoedens van ondermijning melden bij de gemeente Zandvoort via ondermijning@zandvoort.nl