ZANDVOORT - Het college van de gemeente Zandvoort heeft de ambities, doelstellingen en uitgangspunten geformuleerd voor het omgevingsplan strand.

Het omgevingsplan moet gericht zijn op verduurzaming, ruimte en flexibiliteit voor ontwikkelingen en (sport-)recreatie, vereenvoudiging van de regels en een goede balans tussen toerisme en de woon- en leefbaarheid van Zandvoort.

Het plan beslaat het gehele strand van Zandvoort, de duinreep en de aangrenzende boulevard en een deel van de Noordzee. Het omgevingsplan Strand gaat het huidige bestemmingsplan “Strand en Duin” vervangen.

Het omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar grondgebied. Zoals regels voor evenementen en watersport op en bij het strand.

Vroegtijdig betrokken
Belangrijk uitgangspunt in het omgevingsplan Strand is dat de gemeente samen wil werken in de realisering van een toekomstbestendig strand. Er is gestart met een brede participatiebijeenkomst met inwoners en belanghebbenden waarin veel ideeën en initiatieven zijn opgehaald. Van daaruit is er een kernteam Strand opgericht dat bestaat uit vertegenwoordigers van alle betrokken partijen, die bij elke stap in het proces bijeenkomen.

Het omgevingsplan wordt 21 mei 2019 voorgelegd aan de gemeenteraad.