ZANDVOORT - Om mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben (ook ouderen en mensen met een beperking) zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen in hun vertrouwde woonomgeving wordt er in Zandvoort sinds tien jaar met zorg- en welzijnsinstellingen, woningbouwcorporatie en de gemeente samengewerkt.

Om deze samenwerking opnieuw kracht bij te zetten hebben de partners afgelopen maandag 11 september in het nieuwe Wijksteunpunt De Blauwe Tram in Zandvoort het convenant Wonen, Welzijn en Zorg opnieuw getekend.

De betrokken partners zijn: Woningcorporatie De Key, Nieuw Unicum, Amie, de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW), Pluspunt en de gemeente Zandvoort.

In de afgelopen tien jaar is veel bereikt op het gebied wonen, welzijn en zorg. In de loop van de tijd is een breed aanbod van activiteiten ontwikkeld; van dagbesteding tot spreekuren en van verwendagen tot voorlichtingsactiviteiten. Dit alles onder de naam van OOK Zandvoort in het gebouw aan de Flemingstraat in Zandvoort. Alle partners hebben geconstateerd dat de resultaten tot grote tevredenheid stemmen. Daarom is eensgezind besloten om de samenwerking te verlengen.