ZANDVOORT - De gemeente Zandvoort wil de boulevard herinrichten om de ruimtelijke kwaliteit voor Zandvoort te verbeteren en haar positie als badplaats te versterken. Als het aan het Zandvoortse college ligt kan er een start worden gemaakt met de kwaliteitsverbetering van de boulevard. Hiertoe stelt het college in de vergadering van mei aanstaande de gemeenteraad voor het schetsontwerp voor boulevard Paulus Loot en De Favauge vast te stellen.

Verantwoordelijk wethouder Ellen Verheij: “Zandvoort verdient een mooie en functionele boulevard van hoge kwaliteit, die past bij de behoeftes van onze inwoners, ondernemers én bezoekers. Met het schetsontwerp van de Paulus Loot en De Fauvage wordt de eerste stap in de goede richting gezet”.

Prettig verblijven in zomer én winter op de boulevard
Het schetsontwerp is gemaakt op basis van wensen en ideeën van betrokkenen en belanghebbenden. Het ontwerp streeft naar de meest aantrekkelijke boulevard in de winter. Het wordt daardoor zowel in de zomer als in de winter aantrekkelijk om over de boulevard te flaneren en er te verblijven. Daarmee draagt de herinrichting bij aan de jaarrond ambitie van Zandvoort.

Aanpak in fases
De herinrichting wordt gefaseerd aangepakt. Eerst Boulevard Paulus Loot, dan Boulevard De Favauge en als laatste Boulevard Barnaart. Voor de eerste 2 fasen is er nu een schetsontwerp. Nadat de gemeenteraad het schetsontwerp heeft vastgesteld, wordt gestart met het Voorlopige Ontwerp van de Paulus Loot. Dit is een verdere concretisering en uitwerking van het schetsontwerp. Betrokkenen en belanghebbenden worden daar bij betrokken. De planning is ambitieus, want eind 2019 wil de gemeente starten met de werkzaamheden aan Boulevard Paulus Loot.