ZANDVOORT - Sinds februari van dit jaar is het Sociaal Wijkteam Zandvoort actief. Donderdag 20 april was de feestelijke start van het team. Wethouder Welzijn en Zorg, Gert-Jan Bluijs, stelde de medewerkers van het Sociaal Wijkteam voor en ging met ze in gesprek. 

Bij het Sociaal Wijkteam Zandvoort werken negen hulpverleners uit zeven maatschappelijke organisaties. Een wijkverpleegkundige, twee maatschappelijk werkers, ouderenadviseur, participatie consulente, WMO casemanager, medewerker van de gemeentelijke sociale dienst, persoonlijk begeleider vanuit de psychiatrie en een opbouwwerker. Het Sociaal Wijkteam werkt nauw samen met instanties en organisaties in Zandvoort zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin Zandvoort bij vragen over opvoeden.

Het inloopspreekuur van het Sociaal Wijkteam is op het Raadhuis dagelijks van 9.00 uur tot 12.30 uur en bij Pluspunt op maandagmiddag van 13.30 tot 15.30 en donderdagochtend van 9.00 tot 12.30. Tel. 023-5740450. Meer informatie over het Sociaal Wijkteam vind je hier: www.sociaalwijkteamzandvoort.nl