ZANDVOORT - Het zal niemand zijn ontgaan: er verandert veel aan het Zandvoortse straatbeeld. Van noord naar zuid eerst de, nu gesloopte, Passagepanden. Deze werkzaamheden zijn een onderdeel van de ontwikkeling van de Entree. Even verderop wordt het leegstaande oude appartementencomplex aan het Badhuisplein voorbereid op de sloop. Nog een paar honderd meter verder wordt al volop gebouwd op het Watertorenplein. Ook de Watertoren en Villa Maris zullen in dit bouwproject meegenomen worden. Tijd voor een update over deze verschillende ontwikkelprojecten.


Sloop passagepanden

In december 2022 is gestart met de sloop van de Passagepanden aan de Burgemeester Engelbertsstraat.

Nadat eerst door een gespecialiseerd bedrijf het asbest is verwijderd, zijn de panden boven het maaiveld gesloopt. Daarna is gestart met verwijderen van de kelders. De sloopwerkzaamheden gaan zoals gepland en zullen naar verwachting in totaal 2 maanden duren.

Ontwikkeling Entree

De sloop van de Passagepanden is een onderdeel van de ontwikkeling van de Entree. Er worden 40 nieuwe woningen en winkels gebouwd, het hotel wordt uitgebreid en er komen duidelijke looproutes van en naar het strand. De volgende stap is een aanbestedingsprocedure voor de verkoop van de grond. Daarna wordt door een projectontwikkelaar een stedenbouwkundig plan opgesteld en start er een omgevingsvergunningstraject.

De bouw begint waarschijnlijk in 2025.

Meer informatie over de plannen voor de nieuwe Entree vindt u op de projectpagina Ontwikkeling Entree.

Badhuisplein

Het Badhuisplein wordt een aantrekkelijke verbinding tussen het dorp en de boulevards. Met horeca, winkels en woningen.

Sinds december 2022 is het oude appartementencomplex op het Badhuisplein, dat dateert uit 1954, onbewoond. Er is gestart met de voorbereidingen voor de sloop, waarbij het aanwezige asbest en het leidingwerk wordt verwijderd. De daadwerkelijke sloop zal in de komende periode uitgevoerd worden met behulp van kranen, hierdoor kunnen de afvalstromen zoveel mogelijk gescheiden worden. De verwachting is dat het gebouw, inclusief fundering, eind mei geheel weg is.

Voorafgaand aan de sloop is onderzocht hoe de aangrenzende panden wind- en waterdicht beschermd kunnen worden.

Tijdelijke inrichting

Na de sloop krijgt het Badhuisplein een tijdelijke inrichting, bijvoorbeeld met fietsparkeerplekken. De bouw van de ongeveer 60 nieuwe woningen start op zijn vroegst medio 2024 omdat de gemeente ook hier eerst een aanbestedingstraject gaat doorlopen om een ontwikkelaar te kiezen.

Nieuw hotel

Projectontwikkelaar 3GT maakt een plan voor de bouw van een luxe hotel op het braakliggende terrein aan de zuidzijde van het Badhuisplein, naast het casino. Voor het casino zelf blijft alles bij het oude.

Meer informatie over de nieuwbouw op het Badhuisplein kunt u lezen op de projectpagina Ontwikkeling Badhuisplein.

Watertorenplein

De werkzaamheden voor de bouw van 50 appartementen op het Watertorenplein zijn eind mei 2022 gestart. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de constructie. De bouw loopt voorspoedig, de verwachting is dat de werkzaamheden in het 1e kwartaal van 2024 worden afgerond.

Watertoren en Villa Maris

De sloopwerkzaamheden voor Villa Maris staan in september 2023 gepland. Voor de bouw van de appartementen in de Watertoren is een vergunning ingediend bij de gemeente. In totaal komen hier 25 nieuwe woningen. De bouw voor dit gedeelte van het project zal waarschijnlijk begin 2024 starten en ongeveer 20 maanden duren.

Meer informatie over de nieuwbouw op het Watertorenplein en de herontwikkeling van de Watertoren vindt u op Nieuwbouw Watertorenplein en herontwikkeling watertoren.