ZANDVOORT - Maandag 17 juni 2019 start de sloop van een van de passagepanden, de voormalige Boomerang, aan de Burgemeester Engelbertsstraat. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Bottelier Slooptechniek B.V. De sloop duurt tot uiterlijk 3 juli. De kelder onder het pand wordt ook verwijderd. De vrijgekomen ruimte wordt afgewerkt met schelpen, net als in de omgeving.

Vanwege de herontwikkeling van Entree Zandvoort is de erfpacht voor de Passagepanden aan de Burgemeester Engelbertsstraat niet verlengd. Sommige panden zijn nog in gebruik, andere zijn al opgeleverd. De gemeente zorgt dat de lege panden tot het moment van sloop een tijdelijke invulling krijgen. De voorkeur gaat uit naar cultureel-maatschappelijke initiatieven.

Entree Zandvoort is het gebied tussen het station en de boulevard ter hoogte van hotel Bouwes Palace. In het Palacegebied komt ruimte voor woningen, een hotel en voorzieningen, zoals horeca, winkels en wellness. Ook wordt de openbare ruimte aantrekkelijker en groener ingericht.