ZANDVOORT - De Kamerlingh Onnesstraat, Max Planckstraat, Voltastraat, ’s-Gravesandestraat, Ampérestraat en de Wattstraat worden opnieuw ingericht. Het gaat om de straten, parkeervakken en stoepen. Dit is nodig om de buurt mooier te maken en om de bereikbaarheid en veiligheid te verbeteren.


De werkzaamheden starten deze week tussen de Voltastraat en de Wattstraat (het laatste deel van de Kamerlingh Onnesstraat). Als de werkzaamheden in deze fase klaar zijn, volgt het volgende deel van de Kamerlingh Onnesstraat. Als alles gereed is, wordt in één keer de laatste asfaltlaag aangebracht.

De werkzaamheden worden in verschillende fasen uitgevoerd, zodat de omgeving bereikbaar blijft en de overlast beperkt. Op de plekken waar wordt gewerkt, is geen verkeer mogelijk. Verkeer wordt daarom omgeleid. Alleen voor de bewoners en bedrijven die direct aan het projectgebied grenzen, wordt een uitzondering gemaakt. Het is altijd mogelijk om te voet bij een woning of bedrijf te komen.

Meer weten? Kijk op de projectpagina.