ZANDVOORT -De gemeente Zandvoort wil dit jaar meer plekken in het dorp vergroenen. Daarvoor is in het voorjaar de hulp van inwoners gevraagd. Welke plekken in de openbare ruimte mogen groener worden?


Meer dan 120 inwoners uit Zandvoort en Bentveld hebben op deze oproep gereageerd. "Daar zijn we heel blij mee", zo laat de gemeente weten. Er is een keuze gemaakt uit alle binnengekomen locaties. De inzenders hebben per e-mail een reactie ontvangen".

Groene locaties
Op een aantal locaties zijn de werkzaamheden al gestart of zelfs al afgerond. Een paar voorbeelden hiervan zijn:

•Aan de Van Lennepweg worden plantenbakken aangelegd.
• Bij de houten racewagen aan de Zandvoortselaan zijn bloembollen geplant die in het voorjaar voor veel kleur gaan zorgen.
• Bij het Center Parcs Hotel heeft een deel van de bestrating plaatsgemaakt voor plantenvakken.
• In de Swaluëstraat zijn 3 lei-iepen geplant. Bij het Center Parcs-hotel heeft een deel van de bestrating plaatsgemaakt voor plantenvakken

Binnenkort aan de beurt
Deze winter wordt door Spaarnelanden op nog meer plekken in het dorp extra groen aangelegd. Zoals bijvoorbeeld:

• In de dr. C.A. Gerkestraat worden komende winter extra bomen geplant.
• In Nieuw Noord worden het groen en de speelplekken nagelopen en eventuele gebreken herstelt. Dit gebeurt nog voordat het project Herinrichting Nieuw Noord is afgerond.
• Deze winter komt er meer groen in het centrumgebied. Waar daar ruimte voor is, komen ook nieuwe bomen. Helaas kunnen er geen bomen worden geplant als hierdoor de verkeersveiligheid minder wordt of als er kabels en leidingen onder het trottoir liggen. Er is dan vaak wel ruimte voor kleinere planten.
• Er zijn meerdere reacties binnengekomen over het Verzetsplein. In de winter van 2024-2025 wordt dit plein aangepakt. De tegels worden voor een groot deel verwijderd en er komt groen voor in de plaats. Voor het plein wordt een ontwerp worden gemaakt waarover de omwonenden worden geïnformeerd.

Meer informatie
Meer informatie over het vergroenen van het dorp vindt u op de projectpagina Vergroenen van het dorp. Hier kunt u ook alle ingezonden reacties lezen.

Tegelwippen
Zelf meedoen aan het vergoenen van Bentveld en Zandvoort? In het voorjaar kunt u weer meedoen aan tegelwippen en acties om te vergroenen.