ZANDVOORT - Vanaf 1 oktober kunnen goede doelen en sportverenigingen die zich inzetten voor het bevorderen van het milieu en de welzijn van de mens, een subsidieaanvraag indienen bij het Meerlandenfonds.

De inschrijving sluit op 1 november.

inschrijven


De inschrijving voor het Meerlandenfonds 2017 start op 1 oktober. Ook dit jaar is er een bedrag van € 50.000,- in het fonds gestort om sportverenigingen en goede doelen te ondersteunen. Vrijwilligers van goede doelen en sportverenigingen uit het verzorgingsgebied van Meerlanden kunnen tot 1 november aanstaande een aanvraag indienen via www.meerlanden.nl/inschrijven.

hoogte bedragen


Voor goede doelen is de maximale bijdrage € 2.500,- en voor (sport)verenigingen maximaal € 1.000,-.
Begin december ontvangen de aanvragers bericht over toekenning dan wel afwijzing. De uitreiking van het Meerlandenfonds is op 7 december 2017. Het reglement staat op www.meerlanden.nl/Over_Meerlandenfonds.

voor goede doelen en sportverenigingen die bijdragen aan milieu en welzijn


Algemeen directeur Angeline Kierkels van Meerlanden: "Meerlanden staat middenin de maatschappij. Wij zorgen samen met bewoners, bedrijven en gemeenten voor een groene duurzame, schone en veilige omgeving, waar het fijn wonen, werken en recreëren is. Goede doelen en (sport)verenigingen maken de maatschappij ook mooier. Daarom steunen wij regionale initiatieven met ons Meerlandenfonds. Dit jaar zullen wij kijken naar hoe verenigingen en goede doelen zich bezig houden met het verbeteren van milieu en buurt en naar het bevorderen van welzijn van mensen".