ZANDVOORT - Gebruikers en verkopers van lachgas veroorzaken deze zomer steeds meer overlast in Zandvoort. Vooral vorige week was het raak. Daarom wil burgemeester David Moolenburgh dat de gemeenteraad morgen met spoed instemt met het opnemen van een lachgasverbod in de Algemene Plaatselijke Verordening.

Gemeente en politie hebben het tijdens de zomerse dagen vorige week druk gehad met 'ongewenst en onberekenbaar gedrag' op het strand en op de boulevards door jongeren en jongvolwassenen die onder invloed waren. Gebruikers van lachgas vallen om, kunnen bewusteloos raken en hallucineren.

Dreigende houding
Van groepen gebruikers gaat een dreigende houding uit en omstanders kunnen zich volgens de gemeente onveilig voelen. "Omvallen, duwen en afwijkend gedrag vormen in een menigte of op openbare plaatsen waar publiek aanwezig is een aanzienlijk risico voor de openbare orde." Daarnaast gebeuren er ongelukken in het verkeer. Een andere reden om lachgas te verbieden is de vervuiling van de gemeente met lachgaspatronen, cilinders en ballonnen.

Zandvoort wil het lachgas daarom verbannen. De volgende tekst moet wat de burgemeester betreft opgenomen worden in de Algemene Plaatselijke Verordening : "Het is verboden op een openbare plaats, op openbaar water of in voor publiek openstaande gebouwen lachgas of daarop gelijkende waar met een ballon of enig ander hulpmiddel te gebruiken, toe te dienen, of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben." Dit houdt ook in dat horeca geen lachgas meer mogen verkopen.