ZANDVOORT - Binnenkort presenteert de gemeente het nieuwe parkeerregime voor Zandvoort. De afgelopen maanden hebben hiervoor verschillende inventariserende onderzoeken plaatsgevonden. De uitkomsten hiervan worden gebruikt bij het formuleren van het nieuwe beleid.

Graag informeren wij u over de uitkomsten van deze onderzoeken. Het gaat dan om:
- Parkeertellingen
- Een enquête onder bewoners en bedrijven
- Een enquête onder toeristen

Daarnaast delen wij graag onze belangrijkste ervaringen met de tijdelijke zomerregeling met u. Op de pagina parkeren en mobiliteit vindt u de samenvatting van de resultaten. De raadsinformatiebrief met de volledige onderzoeksrapporten kunt u hier op onze site vinden.