ZANDVOORT - De gemeente werkt aan nieuwe plaatselijke regelgeving (APV=Algemene Plaatselijke Verordening) en doet dit samen met inwoners en ondernemers. De aanwezige inwoners hebben de wens uitgesproken om het traject te evalueren voordat de adviezen aan het college en de gemeenteraad worden gestuurd. Inmiddels is er een reeks (thema)bijeenkomsten geweest en kunnen de (concept!)adviezen voor nieuwe regelgeving worden besproken.

Hierbij nodigen we u uit om het traject te evalueren en de adviezen te bespreken.

Op 19 juli 2017 worden de (concept!)adviezen gepresenteerd waarna er nog een week de gelegenheid is om (digitaal) op deze adviezen te reageren.

Uitnodiging bijeenkomst

Onderwerp
Datum: 19 juli 2017
Locatie: LDC (grote zaal)
Tijdstip: van 20:00 uur tot 22:00 uur

U hoeft zich niet aan te melden voor deze bijeenkomst.

Onderwerpen adviezen APV

De adviezen zijn opgesteld naar aanleiding van de volgende bijeenkomsten:

20 april 2017: plenaire bijeenkomst (hierbij zijn onderwerpen geïnventariseerd en geagendeerd)

22 mei 2017: horeca

31 mei 2017: gebruik van het strand

1 juni 2017: cameratoezicht

7 juni 2017: verkeersveilgheid*

16 juni 2017: watersportzonering (naar aanleiding van de bijeenkomst van 31 mei)

20 juni 2017: vervolg horeca (naar aanleiding van de bijeenkomst van 22 mei)

21 juni 2017: handhaving*

17 juli 2017: watersportzonering

19 juli 2017: evaluatie

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over deze bijeenkomst of de totstandkoming van een nieuwe APV? Dan kunt u gedurende kantooruren contact opnemen met de onafhankelijk beleidsmedewerker voor dit traject: Aik Kramer. Hij is telefonisch te bereiken op 06-34197912 of via de e-mail: aik@generationwhy.nl