ZANDVOORT - Tijdens de jaarlijkse inspectieronde blijkt dat circa honderd iepen in Zandvoort en Bentveld matig tot zwaar zijn aangetast door de iepziekte. Zeventig van deze bomen zijn al gekapt. De komende weken worden de resterende zieke bomen verwijderd.


Deze bomen staan met name in Nieuw Noord. Piet Persoon, verantwoordelijk voor de groenvoorziening bij Spaarnelanden: “Dit is meer dan wij hadden verwacht. Het warme weer speelt hierbij een rol. Daardoor kunnen meer eitjes van de iepenspintkevers uitkomen waardoor de kans op aantastingen erg groot is.” Overal waar zieke iepen zijn gekapt, worden nieuwe bomen geplant.

Iepziekte
De iepziekte is een hardnekkige, besmettelijke schimmelziekte die wordt veroorzaakt door de iepenspintkever. Een aangetaste boom kan via wortelcontact de ziekte overdragen op een andere gezonde iep die vlakbij staat. Kenmerkend voor een zieke iep zijn kale takken met nog één of twee verdorde blaadjes aan de uiteinden. Normaal gesproken is het blad midden in de zomer fris en groen. De bladeren van een aangetaste iep verkleuren dan al naar geel-bruin en vallen af. Het begint met één tak en kan zich in een paar weken verspreiden over de gehele kroon.

Melden zieke iepen
Om verspreiding van de iepziekte te voorkomen, is het belangrijk dat mensen een zieke iep melden. Het gaat om bomen die in de eigen tuin én in de openbare ruimte staan. Een zieke iep moet zo snel mogelijk worden verwijderd. Dit moet door een deskundige boomverzorger gebeuren. Ook het afvoeren en verwerken van iepzieke bomen moet door deskundigen worden gedaan. Anders kan tijdens de opslag of het transport alsnog verspreiding plaatsvinden. Het melden van een zieke iep kan via het meldingsformulier dat op www.zandvoort.nl staat.

Actueel overzicht kap
Op de website van de gemeente Zandvoort wordt een actueel overzicht bijgehouden van de bomen met iepziekte. In opdracht van de gemeente verwijdert Spaarnelanden iepen die besmet zijn. De komende weken worden onder andere in Nieuw Noord zieke iepen gekapt. Op de plekken waar iepen zijn gekapt, worden vanaf november dit jaar nieuwe bomen geplant die bestendig zijn tegen de iepziekte zoals platanen, linden en elzen. Op sommige plekken waar de iepen in het landschap thuishoren zoals in de Haarlemmerstraat worden nieuwe, ziektebestendige iepen geplant.