ZANDVOORT - De gemeente Zandvoort heeft vandaag de organisatie van de side-events Zandvoort Beyond de evenementenvergunning verleend. Op 31 mei 2021 heeft Stichting Zandvoort Beyond daarvoor de aanvraag ingediend.


Om hinder zoveel mogelijk te beperken is door de gemeente nadrukkelijk gevraagd om aandacht te besteden aan maatregelen die bijdragen aan het verminderen van hinder en overlast.

Vooruitlopend op het opstellen van de vergunningvoorschriften heeft de vergunningsaanvraag ter inzage gelegen. Dit heeft geen nieuwe aandachtspunten opgeleverd, wel zijn er enkele verduidelijkende vragen gesteld en beantwoord.

Op de kaart

Naast de activiteiten op en rond het circuit ziet de gemeente de side-events als kans om Zandvoort (inter)nationaal op de kaart te zetten en heel Zandvoort mee te laten profiteren van de extra aandacht en bezoekers die deze activiteit met zich meebrengt.

Eerder deze week zijn de evenementenvergunningen voor de organisatie van de Heineken Formula1 Dutch Grand Prix (DGP) verleend.