ZANDVOORT - Na enkele maanden voorbereiding en planvorming zijn de vergunningsaanvragen van de organisatoren van de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix en de side-events ontvangen door de gemeente Zandvoort.


Het gaat om de aanvragen voor de evenementenvergunningen die nodig zijn om de festiviteiten en evenementen te kunnen organiseren. De hoofdorganisator van de race – DGP – heeft 3 aanvragen ingediend voor:

- Dutch Grand Prix Race Festival;
- Dutch Grand Prix Fan Event;
- Official 538 Dutch Grand Prix Village (de camping).

Zandvoort Beyond heeft een aanvraag ingediend voor de side-events die tijdens en voor het raceweekend in het dorp georganiseerd zullen worden.

In deze vergunningsaanvragen en de bijbehorende plannen wordt nauwkeurig omschreven hoe beide organisatoren hun evenementen veilig en verantwoord verwachten te organiseren.

Toegankelijk, veilig en leefbaar

Als vergunningverlener let gemeente Zandvoort op belangrijke elementen die nodig zijn om het dorp toegankelijk, veilig en leefbaar te houden.

Zo wordt er tijdens het vergunningsverleningsproces erop gelet dat de bereikbaarheid van Zandvoort goed blijft. Ook wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de routes van hulpdiensten en de afhandeling van calamiteiten. Aan de organisator worden plannen gevraagd voor de bescherming van het duingebied en beperking van geluidsoverlast. Dit alles heeft tot doel de impact van het evenement op inwoners en ondernemers van Zandvoort zo beperkt mogelijk te houden.

Aanvragen voldoen aan formele voorwaarden

De vergunningsaanvragen zijn al getoetst op ontvankelijkheid, ze voldoen aan de formele voorwaarden. De aankomende periode worden ze inhoudelijk getoetst door de betrokken (hulp)diensten. Daarbij zullen de plannen ook voor alle belanghebbenden ter inzage liggen op het gemeentehuis. Gemeente Zandvoort verwacht voor 1 juli haar besluit te kunnen nemen op de vergunningsaanvragen.