ZANDVOORT - De verkeersbesluiten die gaan gelden rondom de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort zijn genomen.


Samen met de andere betrokken wegbeheerders (Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Haarlemmermeer en de provincie) heeft gemeente Zandvoort de besluiten gepubliceerd. Hierin wordt omschreven welke maatregelen gaan gelden in de periode van 1 september tot en met 5 september 2022. Deze publicaties zijn terug te vinden op officielebekendmakingen.nl.

Bereikbaar over weg en spoor

Het mobiliteits- en bereikbaarheidsplan is gemaakt door de organisator van de Dutch Grand Prix. Het nemen van de besluiten die deze plannen in de praktijk mogelijk maken, ligt bij de wegbeheerders. Zij zijn het bevoegd gezag. De verkeersbesluiten die ze nu hebben genomen, moeten ervoor zorgen dat Zandvoort en omstreken bereikbaar blijft voor inwoners, ondernemers en belanghebbenden. Zowel over de weg als via het spoor. Zo gaat het ook over het afsluiten van diverse spoorwegovergangen op de route Amsterdam-Zandvoort in verband met de hoge frequentie van passerende treinen.

Verkeersbesluiten inzien

U kunt als inwoner, ondernemers of andere belanghebbende deze verkeersbesluiten inzien. Dit betreft ook de tekeningen en een omschrijving van de afwegingen die hiermee samenhangen. Voor een periode van 6 weken – tot en met 11 juli – kan hier bezwaar tegen ingediend worden. Ook dit dient op de reguliere wijze te gebeuren. Op de website van de Gemeente Zandvoort kunt u de tekeningen inzien.