ZANDVOORT - Maandag 22 mei 2017 vond een bijeenkomst plaats over de horeca in Zandvoort en (mogelijke) nieuwe regelgeving. Bij deze bijeenkomst waren onder andere horeca – ondernemers en inwoners van Zandvoort aanwezig. Deze bijeenkomst maakte onderdeel uit van een traject waarbij – middels participatie -  de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wordt vernieuwd. Hieronder vindt u een kort verslag en een uitnodiging voor een nieuwe bijeenkomst.

Geluid: van dBA naar dBC?

Er is een voorstel gedaan om in de APV een nieuwe norm op te nemen om geluid te meten. Deze norm zou dan in dBC worden opgenomen waardoor lage tonen beter kunnen worden gemeten. In de discussie die daarop volgde bleek dat er geen consensus werd bereikt ten aanzien van dit onderwerp. Er werd opgemerkt dat er een gebrek aan informatie was. Zo was er bijvoorbeeld niet duidelijk hoe vaak die norm zou zijn overschreden en wat de effecten van een eventuele proef zouden kunnen zijn. Besloten is om dit onderwerp opnieuw te agenderen.

Pop up evenementen

Er was consensus dat het mogelijk moet zijn om snel een vergunning voor een evenement te kunnen aanvragen en te ontvangen. In de praktijk werden geen obstakels gesignaleerd. Er is geen dringende behoefte om regelwijziging uitgesproken. 

Sluitingstijden horeca centrum

Gebleken is dat er geen draagvlak bestaat om de sluitingstijden in het centrum van Zandvoort te verruimen of vrij te geven. 

Sluitingstijden strandpaviljoens

Er zijn zowel voor- als tegenstanders van het idee om de sluitingstijden van de strandpaviljoens (incidenteel) te verruimen. Besloten is om dit onderwerp opnieuw te agenderen.

Nieuwe bijeenkomst: horeca (strand) 20 juni

Naar aanleiding van deze en de vorige bijeenkomsten is besloten om een volgende bijeenkomst te agenderen:

Datum:  20 juni 2017


Locatie: Plazand, Strandpaviljoen 17, Strandafgang de Favauge
Tijdstip: van 20:00 uur tot 22:00 uur

U hoeft zich niet aan te melden voor deze bijeenkomst.

Agenda:

  • Geluidsniveaus + Db(c) strand en handhaving daarvan
  • Geluidsniveaus + Db(c) centrum en handhaving daarvan
  • Openingstijden strandpaviljoens
  • BBQ strandpaviljoens
  • Open haarden strandpaviljoens (milieu?)
  • Open vuren strandpaviljoens
  • Vuurwerk na feesten op het strand