ZANDVOORT - In mei en juni vinden de vervolg bijeenkomsten plaats over de Zandvoortse APV. U vindt de onderwerpen, tijdstippen, locaties en gespreksonderwerpen in de uitklapmenu's.

De eerste open bijeenkomst in het kader van het APV-participatietraject vond plaats op 20 april 2017. Het doel van deze bijeenkomst was om in kaart te brengen welke onderwerpen er in Zandvoort spelen en hoe die zich verhouden tot de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), de plaatselijke regels van gemeente Zandvoort.

Er waren ongeveer 60 mensen aanwezig: burgers, ondernemers en vertegenwoordigers van lokale belangengroepen.

Iedereen is welkom op de bijeenkomsten voor de nieuwe APV. Om ervoor te zorgen dat alle belangen worden gewogen bij het nemen van beslissingen over de nieuwe regels, worden mensen en organisaties die direct betrokken zijn bij een onderwerp persoonlijk uitgenodigd. Mocht het nodig zijn, dan kan de gemeente bij bepaalde onderwerpen een vervolgbijeenkomst organiseren.

De vervolgbijeenkomsten worden geleid door onafhankelijk beleidsbemiddelaar Aik Kramer. Bent u het niet eens met de data? Of heeft u andere vragen of opmerkingen, e-mail of bel dan vóór 20 mei naar Aik Kramer via aik@generationwhy.nl of 06 - 34 19 79 12.

In de aanloop naar de vervolgbijeenkomsten kunt u wederom online uw mening en/of vragen stellen geven over de onderwerpen via www.zandvoort.nl/apv.