ZANDVOORT - Er is grote behoefte naar actuele en betrouwbare cijfers over ons dorp. De gemeente Zandvoort heeft nu alle informatie op één plek gebundeld.

Hoeveel inwoners heeft Zandvoort en wat is de gemiddelde leeftijd? Hoe is de verhouding tussen koop- en huurwoningen en hoe zijn deze gemiddeld geprijsd? Liggen de woonlasten in Zandvoort inderdaad onder het landelijke gemiddelde? Het is vanaf nu allemaal te vinden op de site www.zandvoort.incijfers.nl.

De site geeft inzicht in de meest gevraagde cijfers over gemeente Zandvoort en haar inwoners. Bijvoorbeeld over bevolking, wonen, economie, sociale zekerheid, zorg, veiligheid en duurzaamheid.

Leveranciers van de gegevens

Uiteenlopende organisaties leveren daarbij continue actuele data, zoals: ABF Research, Alzheimer Nederland, CBS, Coelo, DUO, Kadaster, LISA, Locatus, Ministerie van BZK, Politie, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, RVO en UWV.

De cijfers bieden vele inzichten en worden ook door de gemeente Zandvoort zelf gebruikt bij het vaststellen en bijsturen van beleid.