ZANDVOORT - De Boulevard Paulus Loot gaat op de schop. Het wordt een moderne en veilige boulevard met meer groen. Zowel in de zomer als in de winter wordt het aantrekkelijk om over de boulevard te wandelen en er te verblijven.


Het ontwerp is gemaakt op basis van wensen en ideeën van betrokkenen en belanghebbenden. De gemeente wil vanaf het najaar van 2021 starten met de werkzaamheden. Vooruitlopend wordt deze winter de riolering al vervangen.

Wat gaat er veranderen?
De Boulevard Paulus Loot wordt ingericht als fietsstraat vanaf de Thorbeckestraat naar het zuiden met fietsverkeer in twee richtingen. Autoverkeer blijft voorlopig in zuidelijke richting rijden, maar het blijft mogelijk om op termijn de rijrichting om te keren. De parkeerplaatsen aan de westzijde van de Boulevard verdwijnen en er komt tussen het wandelgedeelte en de rijbaan een groenstrook met helmgras. Ten noorden van de Thorbeckestraat krijgt de Boulevard nog meer een inrichting als wandel- en verblijfsgebied waardoor er een vanzelfsprekende overgang ontstaat naar het Badhuisplein.

Reageren
Op dit moment ligt het concept Voorlopig Ontwerp voor de Boulevard Paulus Loot ter inzage. U kunt reageren op het concept Voorlopig Ontwerp tot 17 november 2020 via zandvoortboulevard.nl of door een zienswijze in te dienen per mail of brief. Dit kan per e-mail via boulevard@haarlem.nl of per brief via Gemeente Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort, t.a.v. W.A.W. Vroom.

U kunt dit ontwerp ook op afspraak inzien bij de centrale balie op het gemeentehuis. U kunt telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 14 023.

Ook als u het met het ontwerp eens bent, horen wij dat graag.

Kijk voor meer informatie op www.zandvoort.nl/projecten/metropoolboulevard-zandvoort/