ZANDVOORT - De gemeente heeft het voornemen om afsteken van vuurwerk op het strand tijdens feesten en partijen niet meer toe te staan.


Afsteken van vuurwerk is alleen toegestaan tijdens oud & nieuw. Op dit moment kan, voor bijvoorbeeld een bruiloft, een uitzondering aangevraagd worden om ook op andere dagen vuurwerk af te steken.

Zowel mensen als dieren ervaren overlast door vuurwerk. Bovendien heeft het afsteken van vuurwerk, naast brandgevaar, ook impact op de leefomgeving en het milieu. Daarom heeft de gemeente het voornemen om het afsteken van vuurwerk op en om het strand alleen nog toe te staan bij grote evenementen wanneer daarvoor een vergunning is verleend. De verwachting is dat deze nieuwe regeling al dit zomerseizoen in zal gaan.

Uw mening

Alle belanghebbenden kunnen hun mening geven over het voorgenomen vuurwerkverbod. U kunt nog tot 16 mei reageren door een e-mail te sturen naar oov@zandvoort.nl. Graag uw reactie onder vermelding van ‘vuurwerk strand’, met daarin uw naam en rol van betrokkenheid (bijvoorbeeld inwoner of ondernemer) duidelijk vermeld.