ZANDVOORT - De VVD fractie Zandvoort heeft de stekker uit het college getrokken. Dat heeft de partij eerder vandaag bekend gemaakt in een persbericht. De partij laat weten dat er onoverbrugbare verschillen van inzicht blijken te zijn in de coalitie.


In het persbericht zoals vandaag bekend gemaakt laat de VVD Zandvoort weten:

VVD Zandvoort stapt uit de coalitie vanwege onoverbrugbare verschillen van inzicht over de manier van samenwerken binnen de coalitie. In de afgelopen periode is het de VVD duidelijk geworden dat het vertrouwen in een goede samenwerking daarmee zodanig is beschadigd dat een werkbare situatie niet meer mogelijk is.

Afspraken en beloftes die in het coalitieakkoord zijn gemaakt en gedaan, bijvoorbeeld over het behoud van het aantal parkeerplaatsen, het niet verhogen van lokale belastingen en het in de hand houden van de kosten van de ambtelijke fusie met Haarlem, worden herhaaldelijk niet of onvoldoende nagekomen.

Martijn Hendriks, fractievoorzitter: “In het belang van de bestuurbaarheid van Zandvoort hebben wij lang geprobeerd om de manier van samenwerken in de coalitie in positieve zin te veranderen. Dat is helaas, ook na meerdere pogingen, niet gelukt. Juist in crisistijd heeft de Zandvoorter recht op een betrouwbaar gemeentebestuur dat afspraken nakomt en doet wat het belooft. In de huidige coalitie zien wij dat gemeentebestuur niet terug. VVD Zandvoort trekt daarom met onmiddellijke ingang haar wethouder terug uit het College”.

Jacqueline Broek, voorzitter van de Zandvoortse VVD: “Als afdelingsbestuur betreuren wij het dat de coalitie de eindstreep niet haalt. Wij respecteren de moeilijke beslissing van de fractie om zich terug te trekken uit deze coalitie. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat de fractie haar goede werk op een constructieve wijze voortzet”.