ZANDVOORT - Wie zijn toch die mensen die met een oranje hesje en een allerlei apparatuur naar mijn huis staren? De gemeente laat onderzoek doen naar beschermde vogel- en vleermuissoorten. U kunt de onderzoekers dag en nacht tegenkomen in het dorp.


Zandvoort is een populaire woonplaats. Niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren. Het dorp ligt vlakbij de duinen en dat maakt dat de gemeente rijk is aan allerlei soorten vogels. Denk aan huismussen, zwaluwen, zwarte roodstaarten, spreeuwen, kerkuilen en valken. En er leven verschillende soorten vleermuizen.

Vergunningen voor verbouwingen

Veel soorten vogels en vleermuizen verschuilen zich graag onder dakpannen en in spouwmuren. Verblijfplaatsen van deze dieren zijn wettelijk beschermd. Bij het verlenen van vergunningen voor verbouwen of isoleren van woningen houden we daar rekening mee. Om niet elke woning apart te hoeven bekijken, onderzoeken we voor het hele dorp waar vogels en vleermuizen graag wonen en voedsel zoeken. Dit onderzoek is nodig zodat we toestemming kunnen geven om woningen te isoleren en te verbouwen.

Vleermuizen, huismussen en zwaluwen

Annemijn de Groot is teamleider bij ecologisch onderzoeksbureau Equipe Adviseurs. Zij is regelmatig in Zandvoort op zoek naar vogels en vleermuizen. “We lopen of fietsen met 8 onderzoekers tegelijk, op verschillende tijdstippen op de dag. Net na zonsopkomst is bijvoorbeeld een goed moment om de huismus te spotten. En zwaluwen zie je vooral in de avond, zo’n 2 uur voor zonsondergang. Om vogels te zien gebruiken we vaak een verrekijker en als het donker is een nachtkijker met infrarood.”

“Vleermuizen zie je net na zonsondergang, gedurende de nacht, of net voor zonsopkomst. Ze zijn heel snel, vooral bij het uitvliegen ’s avonds. Tegen de ochtend, als ze weer een verblijfplaats zoeken, zijn ze makkelijker te vinden. Ze hangen dan een tijdje rond bij het huis dat ze op het oog hebben, om te kijken waar ze een plekje kunnen vinden. Bij het spotten van vleermuizen gebruiken we een apparaat dat de hoge geluiden van vleermuizen vertaalt naar geluid dat voor mensen hoorbaar is. Elke vleermuissoort heeft een eigen geluid en zo kunnen we ze onderscheiden.”

Dit doen we met de uitkomsten

De uitkomsten van het onderzoek gebruiken we voor het opstellen van een soortenmanagementplan. Aan de hand van dit plan kunnen wij makkelijker zien of er beschermde diersoorten aanwezig zijn in bepaalde gebieden. Zo kunnen we sneller toestemming geven om woningen te isoleren en te verbouwen. Als het nodig is, nemen we maatregelen in de omgeving, zoals het plaatsen van vogel- of vleermuiskasten. Het onderzoek loopt tot september 2024.

Meer informatie vindt u op de projectpagina.