ZANDVOORT - De gemeente Zandvoort heeft samen met de regio Kennemerland voor de derde keer de relevante cijfers over de effecten van de coronacrisis voor het dorp op een rij gezet. In deze Corona Impact Monitor zijn cijfers over de economische, sociaal-maatschappelijke en financiële gevolgen van de coronacrisis samengebracht. Daarnaast zijn cijfers over het gebruik van de noodmaatregelen voor inkomensondersteuning, effecten op de woningmarkt en de gevolgen op het gebied van cultuur, toerisme en vastgoed meegenomen.


Door periodiek te meten houdt de gemeente goed vinger aan de pols bij maatschappelijke ontwikkelingen en is het mogelijk daar snel op in te spelen.
Vergeleken met de eerdere monitoren springen er een aantal zaken uit. Zo zien we bijvoorbeeld dat de ww-uitkeringen weer stijgen. Het aantal uitkeringen bleef gelijk tussen juli en oktober 2020 – toen de restricties grotendeels werden opgeheven – om vervolgens door de nieuwe lockdown weer toe te nemen tussen oktober en december. Ook het aantal aanvragen voor NOW-steun voor bedrijven steeg opnieuw. Werd er bij de NOW1 door 195 bedrijven gebruik gemaakt van de regeling, bij de NOW2 waren dat er 80 en voor NOW3 zijn dat er nu weer 111 in Zandvoort.

Samen met de eerdere twee rapporten geeft deze derde Regionale Corona Impact op lokaal en regionaal niveau een goed beeld van de economische en maatschappelijke gevolgen van corona. De indicatoren die zijn gebruikt om de gevolgen van de coronacrisis te meten zijn gelijk aan de voorgaande metingen.

In de rapporten zijn de verzamelde data samengebracht, gepresenteerd en geanalyseerd door de afdeling Data, Informatie en Analyse van Haarlem en Zandvoort. Met deze inzichten kan eventueel het lopende beleid worden aangepast, mocht dat nodig zijn. De resultaten uit de monitor worden meegenomen in de plannen van de gemeenten voor 2021 en verder.

De gebruikte gegevens komen uit gemeentelijke administraties en openbare- (bijv. CBS, UWV) en betaalde bronnen (bijv. LISA, het Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen). In de rapportage zijn links opgenomen naar verschillende andere relevante rapportages, zoals die van de Kamer van Koophandel, de provincie Noord-Holland of de MRA-regio.

Het rapport en de bijbehorende Raadsinformatiebrief is bij de raadsdocumenten te vinden op de website van de gemeente.