ZANDVOORT - De zones op het strand waar je durfsporten mag beoefenen zijn vorig jaar aangepast. Durfsporters – zoals kitesurfers – moeten deze zones gebruiken van 15 april tot 1 oktober.


Sinds 2016 is Zandvoort aangewezen als durfsportlocatie. Een durfspot is een plek waar extreme strand- en watersporten beoefend kunnen worden. De gemeente wil (snelle) watersporten – op een verantwoorde manier – ruimte bieden. Dit zodat de watersport op een goede, veilige en harmonieuze wijze samengaat met strandtoerisme. Een heldere zonering is van belang om het gebruik van het strand goed te organiseren. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen snelle en langzame watersporten. Dit is vooral belangrijk op dagen dat het mooi weer is en er harde wind staat. Dan zijn er veel badgasten in combinatie met veel watersporters.

Zwarte zones

De aangewezen zwarte zones zijn voor de zogenaamde snelle watersporters. Hierbinnen mogen zij afvaren en aanlanden. De snelle watersporters moeten, eenmaal op zee, ook binnen deze zones blijven. Dit vervalt vanaf 150 meter uit de waterlijn (de waterlijn is onderhevig aan eb en vloed). Vanaf die afstand uit de kust staat het ook de snelle watersporters vrij om van noord naar zuid en vice versa te gaan. De blauwe zones zijn er voor de zwemmers en langzame watersporten. Meer informatie hierover vindt u op de pagina over zones voor watersport. Hier is ook de overzichtskaart van de watersportzones te downloaden en te printen.

De gemeente wil grip houden op de kwantiteit en kwaliteit van het aanbod van sportactiviteiten op het strand. Daarom moeten commerciële watersportaanbieders zich melden bij de gemeente.

In het winterseizoen van 1 oktober tot 15 april is er op zee voldoende ruimte voor alle watersporters en geldt de zonering niet.