ZANDVOORT - De staat van onderhoud van de keermuur, dit is een steile wand waarachter grond of water wordt vastgehouden, tussen de Noorderstraat en de Pakveldstraat/Prinsenhofstraat is slecht. De huidige keermuur wordt verwijderd en er komt een nieuwe voor in de plaats. De werkzaamheden starten 16 november en duren tot 19 februari 2021.


De keermuur staat precies tussen de Noorderstraat, de Pakveldstraat en de Prinsenhofstraat. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren worden de Noorderstraat, Pakveldstraat, Kruisstraat en Prinsenhofstraat gedurende vijf weken afgesloten. De rijrichting Prinsenhofstraat-Stationsstraat blijft open. De woningen blijven voor voetgangers bereikbaar.

Werkzaamheden
In hoofdlijn bestaan de werkzaamheden uit het gedeeltelijk opbreken van de straat, het verwijderen van de keermuur en het plaatsen van een nieuwe keermuur. Tijdens de werkzaamheden wordt het riool ook vervangen.

Het uitvoeren van dergelijke werkzaamheden is nooit helemaal zonder enig risico. Daarom wordt voor de start van de werkzaamheden een bouwkundig onderzoek aan de woningen in de directe omgeving van de keermuur gedaan. Omwonenden zijn hierover geïnformeerd.

Planning
De werkzaamheden starten 16 november en duren tot 19 februari 2021. De werkzaamheden die voor de meeste overlast zorgen worden voor de jaarwisseling afgerond.