ZANDVOORT - De werkzaamheden voor de reconstructie van de Prinsesseweg tussen de Louis Davidsstraat en de Koninginneweg. Bij de werkzaamheden wordt de verharding aan de kant van de nieuwe woningen aangelegd, de middenberm aangepast en een stuk riool vervangen. Ook wordt de straatverlichting vernieuwd en aangepast.

Omleiding

Tijdens de werkzaamheden wordt de Prinsesseweg in beide rijrichtingen afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de Koningstraat. Fietsers worden omgeleid via de zuidelijke helft van de rijweg.

Gedurende de werkzaamheden is altijd een route beschikbaar voor de hulpdiensten.

De bussen van Connexxion rijden om via de Haarlemmerstraat. De bushalte bij de Albert Heijn vervalt gedurende de uitvoeringsperiode. Busreizigers kunnen opstappen bij een tijdelijke halte naast de rotonde bij het Watertorenplein.

Parkeren
Met de aannemer wordt op basis van de planning gekeken of er parkeerplaatsen gefaseerd bereikbaar gemaakt kunnen worden om de overlast zoveel mogelijk te beperken. De aannemer geeft met borden aan waar en wanneer parkeren mogelijk is. Woningen blijven met aangepaste maatregelen te voet bereikbaar.

Parkeerplaatsen middenberm Prinsesseweg
De nieuwe inrichting is tijdens informatieavonden gepresenteerd en later door het gemeentebestuur vastgesteld. Hierna is besloten om in de middenberm van de Prinsesseweg, al dan niet tijdelijk, een aantal parkeerplaatsen aan te leggen. Dit wijkt dus af van de eerder getoonde tekeningen. Een besluit over de definitieve inrichting zal gelijktijdig met een besluit over de inrichting van het Zwarte Veld door de gemeente worden genomen.

Huisvuil
De ondergrondse huisvuilcontainers worden zoveel mogelijk tijdens de vaste ophaaldagen geleegd.

Planning
Het streven is om het werk ruim voor de Formule 1 in mei van dit jaar gereed te hebben. Na de Formule 1 wordt de Koningstraat op de schop genomen. Wij realiseren ons dat de werkzaamheden overlast met zich meebrengen en vragen daarvoor uw begrip.

Meer informatie
Als u vragen heeft over de directe uitvoering van het straatwerk, dan kunt contact opnemen met Ben Muller van de firma De Bie via het 06-22933059.

Algemene vragen over bereikbaarheid of planning kunnen tijdens kantooruren gesteld worden aan Erik Huizinga via het telefoonnummer 06-23790444