ZANDVOORT - De werkzaamheden op het dek van de parkeergarage aan het Van Fenemaplein zijn begonnen. Aannemer De Bie Wegenbouw is begonnen met de eerste activiteiten aan de trap achter het Dolfirama.

Tijdens de werkzaamheden blijft zowel de Fenemagarage als de parkeerplaats op het Burgemeester Van Fenemaplein toegankelijk. De herinrichting van het Van Fenemaplein betreft alleen het dek van de parkeergarage, de aansluiting met de boulevard en de trappen naar het Burgemeester Van Fenemaplein.

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden op het dek worden in verschillende fases uitgevoerd. De werkzaamheden vinden allereerst op het dek zelf plaats. In de laatste fase wordt ook de boulevardzijde voorzien van natuurstenentrappen. De globale planning ziet er als volgt uit:

Voorbereiding & opbreekwerkzaamheden, aanpassing trap achterzijde Dolfirama

Half maart – half april 2018

Aanleg drainage en natuurstenenbanden op het dek

Half april – mei 2018

Aanleg betonpaden en duinvakken op het dek

Mei – half juni 2018

Aanleg riolering onder boulevard

Half mei – half juni 2018

Aanleg trappen boulevardzijde plein

Juni 2018

Aanleg betrating & beplanting

Juni 2018

Wanneer is het plein klaar?

De opening van het nieuwe Van Fenemaplein vindt naar verwachting eind juni 2018 plaats.