ZANDVOORT - Op maandag 28 mei heeft wethouder Sanna Munnikendam van milieu en duurzaamheid de petitie ‘Afvalscheiden JA Afvalbakken NEE’ aangenomen. Alex van Dam overhandigde namens de actiegroep uit Saendelft deze petitie met 4200 handtekeningen. De bewoners die de petitie hebben ondertekend, willen hun afval graag beter scheiden, alleen niet met verschillende afvalbakken die ze per huishouden krijgen.

‘Het is duidelijk dat er een grote groep inwoners van Saendelft is die deze verandering niet toejuicht’, zegt Munnikendam. ’We begrijpen dat het krijgen van twee afvalbakken in eigen tuin voor mensen een aanpassing vraagt. Dat daar in korte tijd zoveel reactie (4200 handtekeningen) op komt zegt genoeg. Tegelijk hebben we als stad een landelijke opdracht om ons afval beter te scheiden. Om grondstoffen die in het afval zitten opnieuw te gebruiken, maar ook om de afvalstoffenheffing beheersbaar te houden. De komende periode gaan wij in overleg met deze groep of en op welke manier aanpassingen mogelijk zijn binnen het vastgestelde grondstoffenplan’.

Maatwerkoplossing voor huizen zonder achterom of voortuin. Bewoners hebben aangegeven op te kijken tegen de komst van de afvalbakken omdat zij geen achterom of voortuin hebben. Zij hebben daarom geen plaats voor de bakken. In die gevallen biedt de gemeente deze bewoners een andere oplossing om afval goed te kunnen scheiden. Deze oplossing kan per huishouden verschillen. De gemeente gaat daarom in gesprek met bewoners die dit betreft.