ZANDVOORT - De gemeente Zandvoort stelt een Omgevingsvisie 2040 op. En dat doet men graag samen met u! Na drie succesvolle Omgevingsdialogen in februari, maart en november van vorig jaar kan men op dinsdag 9 maart van 19.30 tot 21.00 uur terecht voor de 4e Omgevingsdialoog, online! Denkt u mee?

'Eerder bespraken we met u de belangrijkste opgaven voor Zandvoort en Bentveld en vertaalden we deze naar mogelijke toekomstperspectieven. Nu gaan we de laatste fase in: het opstellen van de ontwerp-Omgevingsvisie! We kijken met de volgende 5 thema’s vooruit naar het jaar 2040: Ruimte, Economie, Samenleving, Duurzaamheid en Mobiliteit. Hoe ziet u de toekomst van uw gemeente? Samen bepalen we wat het verhaal van Zandvoort en Bentveld is; nu én in de toekomst!', aldus de gemeente.

U kunt zich aanmelden voor de online bijeenkomst door een e-mail te sturen naar omgevingsvisie@zandvoort.nl. Het programma met meer informatie ontvangt u een paar dagen van tevoren.

Meer informatie vindt u op de Omgevingswet in Zandvoort.