ZANDVOORT - Zandvoort, Haarlem, Haarlemmermeer, Beverwijk en Velsen ontvangen een investering van 20 miljoen euro van de Rijksoverheid voor het verbeteren van de leefbaarheid in de regio. Dit is vrijdag bekendgemaakt. De investering maakt deel uit van de Regiodeals, bedoeld om extra geld beschikbaar te stellen voor gebieden en wijken die dit goed kunnen gebruiken.


“Ook in Zandvoort zijn er verschillen tussen de wijken. Het gaat pas echt goed in ons dorp als het voor iedere Zandvoorter goed gaat. Daarom zijn wij blij met het vertrouwen van de regering in onze plannen. Nu kunnen wij samen met onze buurgemeentes en de regiopartners een grote stap zetten in het verbeteren van de leefbaarheid in heel Zandvoort,” aldus wethouder Hendriks en wethouder Carree.

Samenwerking in de regio

Een van deze Regiodeals gaat dus direct naar onze omgeving. Zandvoort heeft deze aanvraag ingediend met buurgemeenten Beverwijk, Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen. Ook is hiervoor de samenwerking gezocht met belangrijke regionale partners zoals GGD Kennemerland, woningcorporatie Ymere, recreatiepark Spaarnwoude, Nationaal Park Zuid-Kennemerland en waterbeheerder Rijnland.

Gezondheid en sociale binding

Het hoofddoel is de gezondheid én sociale binding in onze regio te verbeteren. Dit gebeurt door projecten die zorgen voor meer vergroening, meer bewegen, ruimte voor ontmoeting, en gezonder eten. Hier heeft de Rijksoverheid vandaag 20 miljoen euro voor beschikbaar gesteld. Samen met de ruim 49 miljoen euro die de regio zelf inbrengt, zorgt dit ervoor dat er veel geld beschikbaar is om stevig aan de slag te gaan.

Het komende half jaar wordt de regiodeal verder uitgewerkt en vertaald in concrete projecten. Deze projecten worden vervolgens de komende jaren uitgevoerd.