ZANDVOORT - Jong Zandvoort, CDA, OPZ en VVD zijn op 1 juni 2022 het coalitieprogramma 2022-2026 ‘Voor Zandvoort’ overeengekomen.


In dit programma staan de ambities en afspraken die deze vier politieke partijen na de laatste gemeenteverkiezingen met elkaar gemaakt hebben.

Zandvoort krijgt vier wethouders:

  • M. Hendriks (Martijn – Jong Zandvoort)
  • G.J. Bluijs (Gert-Jan – CDA)
  • P.J.C. Kramer (Peter – OPZ)
  • L. Carree (Lars – VVD)

De portefeuilles van de wethouders worden zo snel mogelijk bekendgemaakt. De wethouders worden op 21 juni 2022 tijdens een ingelaste raadsvergadering geïnstalleerd.

Jerry Kramer, lijstrekker van Jong Zandvoort over het coalitieakkoord: “Ik ben heel blij dat we met deze vier partijen dit programma vastgesteld hebben. Er is vertrouwen en grote wil om samen te werken.”

Het coalitieprogramma 'Voor Zandvoort' kunt u als pdf downloaden.