ZANDVOORT - In de aanloop naar en tijdens de F1 Heineken Dutch Grand Prix ziet de gemeente Zandvoort kansen tot het creëren van een economische, maatschappelijke en sociale spin-off in de regio door zogenaamde ‘side events’. Hiervoor is de Stichting Zandvoort Beyond opgericht. Initiatiefnemers van de Stichting zijn gemeente Zandvoort, de Dutch Grand Prix organisatie (DGP) en Zandvoort Marketing.


Vanmiddag ondertekende David Moolenburgh, burgemeester van Zandvoort, de oprichtingsakte van de stichting Zandvoort Beyond bij de notaris. Hierdoor ontstaat een zelfstandig functionerende stichting met een directeur-bestuurder, Raad van Toezicht en Raad van Advies die - in samenwerking met lokale ondernemers, sponsoren, Zandvoort Marketing, DGP en de regio - deze evenementen organiseert. Dit organisatiemodel wordt ook bij andere grote landelijke evenementen gehanteerd. Door de intensieve samenwerking tussen het hoofdevenement en het side events festival ontstaat het meest passende aanbod van evenementen voor de bezoekers en voor de inwoners van Zandvoort en de omliggende gemeenten.

Als leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Zandvoort Beyond zijn benoemd:
- Joke Geldhof (voormalig gedeputeerde Provincie Noord-Holland)
- Mohlad Hassan (ondernemer)
- Michiel van Duijvendijk (ondernemer)

De verwachting is dat binnenkort gemeld kan worden wie de leden van de Raad van Advies zijn.