ZANDVOORT - De gemeente Zandvoort stuurt een factuur naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de organisatie van de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen.


Burgemeester David Moolenburgh: "Het kan ons inziens niet zo zijn dat als de Haagse politiek de keuze maakt om vervroegde verkiezingen uit te schrijven, wij de kosten daarvan moeten verhalen op de Zandvoortse inwoners."

Afgelopen november hebben de gemeenten in allerijl vervroegde Tweede Kamerverkiezingen georganiseerd.
De organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen en de kosten die deze met zich mee hebben gebracht waren echter gepland en gebudgetteerd voor 2025. Tot op heden is nog niet bekend of nu, of op een later tijdstip budget beschikbaar zal worden gesteld om de kosten van deze verkiezingen te dekken.

De gemeente Zandvoort stuurt daarom vandaag een factuur ten bedrage van € 95.000,- voor de organisatie van de verkiezingen naar de minister van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hugo de Jonge.

Burgemeester David Moolenburgh: "Als gemeente zijn wij uiteraard verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen. We hebben echter bij de septembercirculaire geen budget van de rijksoverheid ontvangen om deze tussentijdse verkiezingen te organiseren. Het is vanzelfsprekend dat we dit bedrag van € 95.000,- niet doorbelasten aan de inwoners van ons dorp. Dit geldt daarnaast niet alleen in onze badplaats. Ik roep mijn collega's van andere gemeenten op om ook een factuur te sturen"

Dit onderwerp is op 13 november 2023 ook tijdens de behandeling van de najaarsnota in de Zandvoortse gemeenteraad besproken. Hierbij is de motie aangenomen om het ministerie een factuur te sturen voor de kosten die Zandvoort maakt voor het organiseren van de tussentijdse verkiezingen. Met de vanochtend verzonden factuur voert het college deze motie uit. De bijbehorende raadsinformatiebrief is op onze site gepubliceerd.