ZANDVOORT - De gemeente Zandvoort zet de komende jaren in op betere afvalscheiding waardoor meer waardevolle grondstoffen hergebruikt kunnen worden en de hoeveelheid restafval afneemt. Daarom worden er meer containers voor verschillende afvalstromen geplaatst en verandert de manier waarop inwoners hun afval aanbieden. Dit staat in het Duurzaam Afval Beheer plan. Binnenkort start de gemeente Zandvoort samen met Spaarnelanden met het invoeren hiervan.


Verantwoordelijk wethouder Joop Berendsen: “Stap voor stap verduurzamen we onze afvalinzameling door meer afval te scheiden. Daarvoor moeten we de hoeveelheid restafval aanzienlijk verminderen en de waardevolle grondstoffen uit afval meer hergebruiken. In onze gemeente streven we naar 155 kilo restafval per inwoner per jaar. Nu is dat ongeveer 260 kilo, zo’n 65 volle vuilniszakken”.

Verbetering afvalinzameling
De voorzieningen om afval te scheiden worden verbeterd, zodat inwoners zoveel mogelijk dicht bij huis grondstoffen gescheiden kunnen inleveren. Hiervoor worden het komend najaar meer onder- en bovengrondse containers geplaatst. Bewoners van een laagbouwwoning met een voor- en of achtertuin met achterom ontvangen nog voor de zomer een duocontainer. Dit is een rolcontainer met 2 vakken waarin zij papier/karton en plastic, blik en drinkpakken thuis gescheiden kunnen weggooien.

Daarnaast verdwijnen de gele huisvuilzakken en de huidige restafvalcontainers die direct naast of in flats en/of appartementencomplexen staan. Vanaf komend najaar zijn de restafvalcontainers in de buurt alleen nog te openen met een afvalpas. Met dit nieuwe toegangssysteem kan onder meer beter onderscheid gemaakt worden tussen huishoudelijk- en bedrijfsafval.

Startbrief
Inwoners van Zandvoort en Bentveld ontvangen deze week een eerste brief van wethouder Joop Berendsen over het invoeren van het Duurzaam Afval Beheerplan. In de bijlage van deze brief is de planning opgenomen en informatie over de nieuwe situatie voor laagbouwwoningen met een tuin en hoogbouwwoningen.

Inwoners ontvangen in mei een vervolgbrief met meer informatie. Ook kunnen zij allerlei informatie vinden op de website: www.wijscheidenafval.nl. Eind juni start een mediacampagne ‘Elke kilo telt’.

Bekijk de link voor de veelgestelde vragen.