ZANDVOORT - Het college van Zandvoort wil het aantal dagen van woningverhuur via Airbnb halveren van 120 dagen naar maximaal 60 dagen. Ook moet er een eenmalige meldingsplicht komen voor mensen die hun woning via Airbnb willen verhuren. Het college doet dit voorstel, omdat het aantal klachten in Zandvoort de afgelopen jaren is toegenomen.

Zandvoorters klagen over overlast. Bovendien worden zo steeds meer huizen aan de woningmarkt onttrokken en lukte het de gemeente moeilijk om regelovertreders aan te pakken.

Nieuwe regels
Naast het inperken van het aantal verhuurdagen en een eenmalige meldingsplicht, gelden er nog een aantal nieuwe regels. Zo moet de hoofdbewoner van het huis permanent staan ingeschreven in de gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP) en moet hij/zij er ook tenminste acht maanden per jaar zelf wonen. Een woning mag niet verhuurd worden aan meer dan zes personen per keer en er wordt nogmaals benadrukt dat een tweede woning niet aan toeristen verhuurd mag worden. Wie zich niet aan de regels houdt, kan een boete krijgen.

Amsterdam
Amsterdam bracht het aantal dagen van woningverhuur via Airbnb al eerder terug naar dertig. Zo ver wil 'Amsterdam Beach' nog niet gaan, omdat de toeristensector een te belangrijke inkomstenbron is.

Opmerkelijk is dat er een uitzondering wordt gemaakt voor woningen in het centrum die zich op de eerste verdieping boven winkels en horeca bevinden. Die mogen wel maximaal 120 dagen verhuurd worden, mede omdat ondernemers aangeven dat de inkomsten daarvan nodig zijn om de rustige winters financieel te kunnen overleven. De gemeenteraad zal zich nog moeten buigen over het voorstel van het college.