ZANDVOORT - Bijna 650 Zandvoorters hebben suggesties gedaan voor het oplossen van verkeersknelpunten in Zandvoort en Bentveld. De meeste wensen en knelpunten gingen over het fietsverkeer, parkeren, de snelheid van het gemotoriseerde verkeer, verkeersveiligheid en het doortrekken van de Herman Heijermansweg.


Opvallend was dat eenrichtingsverkeer regelmatig werd genoemd, zoals het naleven daarvan of het wel of niet instellen van eenrichtingsverkeer. Een ander knelpunt dat werd aangegeven is drukte op de piekmomenten tijdens bijvoorbeeld zomerse dagen.

Wethouder Joop Berendsen: “De gemeente Zandvoort vindt een veilige en prettige leefomgeving erg belangrijk. Een goed netwerk van verkeer en vervoer hoort daarbij. Daarom gaan wij een mobiliteitsvisie opstellen. Daarvoor hebben we een goed beeld nodig van de verkeersknelpunten in Zandvoort en Bentveld. Ik ben daarom zeer verheugd dat zoveel Zandvoorters hun suggesties en knelpunten hebben gegeven. Alle opgegeven wensen en knelpunten worden verzameld. Daaraan worden de meetgegevens van de gemeente toegevoegd, zoals aantallen voertuigen, gemeten snelheden en ongevalscijfers. Het totaalbeeld van de verkeerssituatie van nu en de verwachte ontwikkelingen zijn de basis voor het maken van de mobiliteitsvisie”.

In het 2e kwartaal van dit jaar gaat de gemeente met inwoners in gesprek over de Mobiliteitsvisie 2040.