ZANDVOORT - De overlast terugdringen, voorkomen dat nog meer woningen aan de markt worden onttrokken, maar ook zorgen dat er jaarrond nog voldoende toeristen naar Zandvoort blijven komen. De gemeenteraad van Zandvoort moet vanavond een besluit nemen over de woningverhuur aan toeristen via sites als Airbnb.

Wethouder Ellen Verheij-de Haas heeft een hoop nieuwe verhuurregels voor 2019 op papier gezet, maar het is nog sterk de vraag of de partijen daar vanavond mee akkoord gaan.

Makkelijk
De verhuur van woningen aan toeristen via sites als Airbnb ging tot vandaag redelijk makkelijk in Zandvoort, zonder al te veel handhaving vanuit de gemeente.

De regel was, en is nog steeds, dat een woning maximaal honderdtwintig dagen per jaar verhuurd mag worden aan toeristen. Niet iedereen houdt zich aan de regels, met als gevolg dat woningen vaker worden verhuurd, met de daarbij komende overlast voor omwonenden als gevolg.

Ook worden woningen opgekocht en uitsluitend gebruikt voor verhuur aan toeristen en dus onttrokken aan de woningmarkt. Daar wil het college nu tegen optreden en wel vanaf 1 januari aanstaande.

Strenger beleid
Als het aan het college ligt, mag een woning straks nog maximaal zestig dagen worden verhuurd aan toeristen. Een uitzondering wordt gemaakt voor woningen boven horeca in het centrum, om zo te voorkomen dat ondernemers in de winter financiële problemen krijgen. Daar wordt het aantal van honderdtwintig dagen nog wel geaccepteerd.

Er moet een eenmalige meldingsplicht komen voor mensen die hun woning via verhuursites als Airbnb willen aanbieden en een tweede woning mag niet aan toeristen worden verhuurd. Ook mag de groep toeristen die in de woning verblijft, niet groter dan zes personen zijn. De gemeente wil ook strenger optreden; wie zich niet aan de regels houdt, kan een forse boete verwachten.

Kritiek
Zandvoorters die overlast ervaren, zullen tevreden zijn met het nieuwe beleid. Veel woningverhuurders hebben ook flinke kritiek op de plannen, zo bleek tijdens de laatste vergadering over het onderwerp. Sommigen geven aan dat hun woning al meer dan zestig dagen geboekt is voor 2019 en vinden 1 januari veel te vroeg om de nieuwe regels al in te voeren.

Anderen vragen zich af of hierdoor wel woningen terugkomen op de markt. Verhuurders zouden zich ook op de expatmarkt kunnen gaan storten. Bovendien zou, met een maximum van zestig dagen, de verhuurpiek in de zomer komen te liggen, omdat de verhuurprijzen dan het gunstigste zijn. Ze vrezen dat Zandvoort dan helemaal een spookdorp wordt in de winter, met alle financiële gevolgen van dien.

Ook de politieke partijen hadden nog veel vragen en twijfels over het nieuwe, strengere beleid. De vraag is of die vanavond zijn weggenomen. Eerder gingen Haarlem en Amsterdam al wel akkoord met een strengere aanpak.