ZANDVOORT - De Zandvoortse wethouder Joop Berendsen (OPZ) heeft gisteravond een motie van wantrouwen overleefd. Hij had niet gemeld dat hij een gift van zijn partij had ontvangen.

Hij kreeg de gift van 4500 euro in januari 2018. Het geld kwam van een partijlid dat ook nauw betrokken is bij de planmakers van het omstreden bouwproject Watertorenplein. Daardoor zou de schijn van belangenverstrengeling kunnen ontstaan tijdens de besluitvorming over het project.

De raad, wethouders, eigenaar en omwonenden zijn al jaren bezig om het plein vorm te geven, maar het proces verloopt nogal stroef. Inmiddels zit er een groep krakers in de toren.

Teleurgesteld
De raad kwam gisteravond met spoed bijeen. De leden zijn teleurgesteld over het optreden van de wethouder. Het college vindt dat Berendsen zijn werk kan blijven doen, maar hij wordt niet meer eindverantwoordelijk voor het project.

Berendsen wilde vorige week zelfs zijn ontslag indienen bij burgemeester Meijer, nadat die hem had geconfronteerd met de gift van het partijlid. De wethouder erkende meteen dat hij van die gift afwist, maar zegt dat hij er nooit bij had stilgestaan dat hij die gift had moeten melden. Omdat hij besefte dat hij een grote fout had gemaakt en dit twijfels zou zaaien over zijn integriteit, bood hij zijn ontslag aan. Meijer liet het besluit over zijn positie vanavond aan de raad over.

Sponsor
Wie 'de sponsor' is, is niet bekendgemaakt, omdat hem of haar beloofd is om anoniem te blijven. Deze persoon lijkt een band te hebben met één van de twee architectenbureaus, die in de running waren om het bouwproject Watertorenplein uit te mogen werken. Een derde partij, Springtij Architekten, kreeg uiteindelijk de opdracht. De twee andere betrokken bureaus spanden een rechtszaak aan tegen de gemeente en Springtij, omdat zij zich benadeeld voelden tijdens de aanbesteding. Ze kregen gelijk van de rechter en zo kon de hele selectieprocedure weer opnieuw beginnen.

In de raad zijn na de gift twijfels ontstaan over de integriteit van Berendsen en hoe hij nog objectief gesprekken zou kunnen voeren of gevoerd heeft met de drie bureaus. Hij liet onlangs doorschemeren niet in hoger beroep te willen gaan en sprak zich voorheen als raadslid uit tegen de samenwerking met Springtij. Berendsen herhaalde vanavond talloze keren dat hij het 'ontzettend stom van zichzelf' vindt dat hij de gift niet eerder gemeld heeft. Hij zegt niets liever te willen dan de schop zo snel mogelijk in de grond te steken op het Watertorenplein.

Motie van wantrouwen
Het college steunt Berendsen op basis van de goede samenwerking tot nu toe en wijdt wat er is gebeurd ook aan 'onervarenheid'. De partijen waardeerden de spijtbetuiging van Berendsen, maar voor de PVV, D66, Gemeentebelangen Zandvoort en de PvdA waren excuses niet voldoende. Ze dienden een motie van wantrouwen in, omdat Berendsen lang genoeg de tijd zou hebben gehad om de gift te melden. De motie werd met twee zetels verschil verworpen.

Burgemeester Meijer sprak in zijn slotwoord van een hectische vergadering en droeg de raadsleden op om 'er eens een goede nacht over te slapen' en morgenochtend verder na te denken over hoe nu verder.