ZANDVOORT - Binnenkort worden in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD), ter hoogte van Brederodestraat 207 in Zandvoort, werkzaamheden uitgevoerd om een kleine hoeveelheid asbest te verwijderen.

Onlangs hebben wij daar illegaal gedumpt afval gevonden. Omdat het vermoeden bestond dat het om asbest zou kunnen gaan, is er onderzoek naar gedaan door een specialistisch bedrijf. Daaruit is gebleken dat het om hechtgebonden asbest gaat.

Hechtgebonden asbestvezels zitten vast in een ander materiaal, meestal cement. Bijvoorbeeld in golfplaten, wandplaten of bloembakken. Als er niet in dit asbesthoudend materiaal wordt gezaagd of geboord, levert het geen gevaar op voor de gezondheid. Toch hoort het niet in het duingebied en gaan wij dit afval laten verwijderen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf.

De opruimwerkzaamheden zullen plaatsvinden in de week van 17 juni 2024. Tijdens de werkzaamheden worden delen van het gebied afgesloten met hekken.

Locatie
Het asbest is gevonden rondom de bunker nabij Brederodestraat 207 in Zandvoort. Zie bijgaand kaartje voor de exacte locatie. Het gaat hier om een op zichzelf staande afvaldumping binnen het omkaderde gebied op de kaart.

Wat merken omwonenden en bezoekers van de AWD ervan?
Het enige dat bewoners en bezoekers zullen merken is dat er hekken rondom het gebied worden geplaatst en dat er mensen in beschermende kleding het asbest verwijderen. Het fietspad blijft begaanbaar tijdens de werkzaamheden. Omdat het om hechtgebonden asbest gaat, is er slechts zeer beperkt risico dat het zich verspreidt door de wind. Het asbest kan niet in het drinkwater terecht komen.

Contact
Wanneer er vragen zijn, kan er contact worden opgenomen met het bezoekerscentrum van de AWD. Ook wanneer er een vermoeden is van verdachte activiteiten zoals het dumpen van illegaal afval.