ZANDVOORT - Circuit Zandvoort mag waarschijnlijk toch rond delen van het circuit asfalt gebruiken als ondergrond voor tijdelijke tribunes. Eerder bleek dat er geen ontheffing was om dit te doen, en dreigde de provincie met het opleggen van een dwangsom.

De asfaltlaag zou slecht zijn voor de leefgebied van de zandhagedis en rugstreeppad. Nu blijkt uit een brief die is gestuurd aan Provinciale Staten dat het circuit een nieuwe ontheffing heeft aangevraagd om de verharding voor vijf jaar toe te staan. Dit omdat het toch niet mogelijk blijkt om de meeste tribunes veilig te kunnen bouwen op zandgrond. En alternatieven voor asfalt zouden bovendien nadeliger zijn voor de natuur.

Circuit haalt groot deel verharding weg
Gedeputeerde Esther Rommel laat in de brief weten 'dat er zicht op legalisatie' is, maar dat ze nog beoordeelt of de provincie ook akkoord gaat met de aanvraag voor vijf jaar. Daarnaast gaat het circuit 1220 vierkante meter ( in twee gebieden) aan asfalt weghalen op plekken waar het niet nodig is de ondergrond te verharden voor tribunes.

Dreiging dwangsom blijft
Ondertussen ligt er nog wel een last onder dwangsom. Tot het moment dat er ook echt een ontheffing ligt van de provincie mag het circuit geen verharding voor tribunes meer aanleggen. Gebeurt dat wel dan volgt er een boete van 50.000 euro per dag met een maximum van 200.000 euro. Daarnaast moet het asfalt op de 1220 vierkante meter worden verwijderd en de gebieden weer in de oude staat worden hersteld. Gebeurt dat niet dan hangt het circuit nog een boete van 100.000 euro boven het hoofd.

Er is een termijn van zes weken om bezwaar aan te tekenen tegen de ontheffingsaanvraag van het circuit. Dat betekent dat de provincie half augustus een besluit neemt.