ZANDVOORT - Het circuit van Zandvoort moet de natuur in een stuk duingebied herstellen dat beschadigd is geraakt door werkzaamheden rond het racecircuit. De provincie Noord-Holland heeft dat bepaald.

Bij nieuwe overtredingen in het beschermde natuurgebied Kennemerland-Zuid moet het circuit 10.000 euro boete per keer betalen, zo staat in een brief van de provincie aan de circuitdirectie. Deze zogeheten dwangsom kan oplopen tot 50.000 euro.

Voor het herstel heeft het circuit tot 1 april volgend jaar de tijd. Dan begint het broedseizoen. Stichting Duinbehoud had de provincie gevraagd om te handhaven en bracht de uitkomst naar buiten.

Terugkeer Formule 1
Met andere natuur- en milieuorganisaties is de stichting fel tegen de werkzaamheden rond het circuit die volgens de directie nodig zijn om de terugkeer van de Formule 1 in mei volgend jaar mogelijk te maken.

De schade aan het duin waar de dwangsom om draait, komt voort uit het plaatsen van zogeheten paddenschermen. Die waren nodig om rugstreeppadden te weren van het terrein. Die diertjes hebben een beschermde status. "Het had nog wel wat forser gemogen", vindt Marc Janssen van Duinbehoud. "De natuur doet er zeker vijf jaar over om te herstellen."