HAARLEM - Op zaterdag 18 september organiseert de Communistische Jongerenbeweging een manifestatie in het Kenaupark ter ere van Hannie Schaft onder het motto ‘vier het verzet – strijd voor socialisme’. Met deze manifestatie wil de beweging een eerbetoon maken aan de Haarlemse verzetsstrijder rond haar geboortedag, maar ook aandacht vragen voor het feit dat Hannie’s verzet tegen de fascistische bezetter nauw samenhing met haar communistische idealen. Het programma bestaat uit toespraken over thema’s als feminisme, antifascisme en antikapitalisme. Ook zal Joshua Baumgarten, de onofficiële stadsdichter van Haarlem een bijdrage leven.

Hannie Schaft was een communistische verzetsstrijdster in de Tweede Wereldoorlog. De Communistische Jongerenbeweging vindt het belangrijk stil te staan bij het feit dat zij tegen de nazi’s streed vanuit haar communistische gedachtegoed. Een woordvoerder van de beweging: “Zij vocht voor een betere wereld, eentje zonder uitbuiting of onderdrukking, vrij van fascisme maar dus ook van het kapitalisme dat het fascisme voortbrengt. Als vrouw én als communist zal zij die noodzaak dubbel hebben gevoeld. Ook vandaag de dag, meer dan vijfenzeventig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, zijn dit nog altijd relevante thema’s. In onze “vrije” kapitalistische samenleving groeit de inkomensongelijkheid nog steeds, komen vrouwenrechten steeds meer onder druk, en is extreem-rechts opnieuw aan een opmars bezig. Laat ons daarom een voorbeeld nemen aan Hannie Schaft en ons inzetten voor een beter alternatief!”

De manifestatie zal om 13:00u aanvangen met een bijeenkomst bij het monument “Vrouw in het Verzet” in het Kenaupark. Na enkele toespraken over de thema’s feminisme, antifascisme, en antikapitalisme, met een bijdrage van onofficiële stadsdichter Joshua Baumgarten, zal er een mars plaatsvinden die door de binnenstad voert. Onderweg wordt er stilgestaan bij het Joods monument op het Philip Frankplein. De manifestatie wordt afgesloten rond 15.00u, opnieuw in het Kenaupark. Zowel in het park als tijdens de mars wordt opgeroepen om de anderhalve meter-maatregel in acht te nemen.