ZANDVOORT - Al sinds 2000 is de stichting het resultaat van het harde werk van twee mensen in het bijzonder:

Peter Tromp
De passie voor klassieke muziek gaat diep bij Peter, evenals de passie voor Zandvoort. Zijn inzet voor de stichting is dan ook goed te zien als een kruising van zijn lidmaatschap van het Zandvoorts Mannenkoor en zijn betrokkenheid bij de Ondernemers Vereniging Zandvoort. Daarbij is Peter als eigenaar van Kaashuis Tromp aan de Grote Krocht in Zandvoort ook een van de bekende gezichten van het dorp. Peters ambitie is het mogelijk maken van klassieke muziek voor geïnteresseerden én mensen met een kleine beurs. Met de laagdrempelige concerten wordt een belangrijke impuls gegeven aan de klassieke muziek in Zandvoort. Binnen de stichting vervult Peter de rol van voorzitter.

Toos Bergen
Evenals Peter heeft Toos ook een grote voorliefde voor klassieke muziek en ook haar betrokkenheid bij Zandvoort is evenzo groot. Jarenlang heeft Toos als zelfstandig ondernemer het secretariaat verzorgd voor ondernemend Zandvoort. Hoewel momenteel met pensioen, rust Toos zeker niet op haar lauweren. Zij is druk met haar praktijk als geestelijk begeleider, helpt een dag in de twee weken op het Karmelitaans Centrum voor Spiritualiteit, is vrijwilligster bij haar voormalige werkgever de ‘zusters van de Voorzienigheid’ en zij is secretaris van de beroepsvereniging voor geestelijk begeleiders. Via de stichting probeert Toos een tegenwicht te bieden voor het modern muzikaal geweld in het dorp en tegelijk klassieke muziek te promoten. Toos is secretaris én penningmeester van de stichting.